responsive

مسیر و اهداف مشخص یادگیری

پیشرفت گام به گام وهماهنگ 4 مهارت اصلی (Reading-Listening-Writing-Speaking) در سنین مختلف با متدی کاملاً انحصاری.

responsive

اساتید حرفه ای و انحصاری و از اعضاء هیا ت علمی

همکاری با اساتید متخصص و انحصاری که از خلاقیت و نوآوری های خاص در آموزش زبان های خارجی برخوردار می باشند.

از اساتید دعوت به همکاری می نمائیم

responsive

محیط و فضای آموزشی مناسب و استاندارد

استفاده از محیط و فضای آموزشی شاد ، دوستانه و مجهز و نیز بکارگیری پرسنل متخصص در امر آموزش که پیشبرد اهداف آکادمی را امکان پذیر می سازد

تمرکز موسسه دیپلمات بر استاد , متد , فضای آموزشی است

و ما معتقدیم بر این اصول پایدار بوده ایم

دپارتمان های آکادمی دیپلماتما به زبان آموزان دپارتمان های خود افتخار می کنیمدپارتمان مورد علاقه خود را انتخاب نمائید